Επωνυμία "WELCARE Μ.Α.Ε."
Welcare Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικής Φροντίδας και Εμπορίας Ιατρικών Ειδών
ΑΦΜ 801100810
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 149103601000
ΑΜ ΕΒΕΑ 319051
Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ ΕΒΕΑ - Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Επιμελητήριο/Φορέας Εγγραφής ΕΒΕΑ - Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Διεύθυνση Αγαμέμνονος 41, Δάφνη, ΤΚ 17235
Τηλέφωνο 210-9714444
E-mail info@welcare.gr